Generelt

Omkostning for behandling af brystkræft

Omkostning til behandling af brystkræft

Et eksempel fra Belgien viser de gennemsnitlige omkostninger til behandling af en patient med brystkræft i fase I er næsten halvdelen af omkostningerne til behandling af en patient med sygdom i fase IV: 19.827 € mod 35.201 € [1]. Tidlig opsporing har derfor betydning for den samlede økonomi for brystkræft behandling.

Værdien af screening for brystkræft og påvisning af tidlig kræft er bevist at give kvinder en mere skånsom behandling og bedre overlevelse. Mammografi er tilgængelig i det meste af Europa og er den primære metode til påvisning af brystkræft. Yderligere værktøjer som MR og ultralyd kan være fremragende kliniske valg, især for kvinder med tæt brystvæv og kvinder med høj risiko, og der er et behov for kliniske studier for at demonstrere optimal screening og forbedrede diagnostiske veje baseret på en patients individualiserede risikoprofil.

tæt brystvæv

Ultralyd

For de 40% af kvinder med tæt brystvæv er mammografi muligvis ikke tilstrækkelig, da både kræft og tæt brystvæv forekommer hvidt på et mammogram. Kvinder med tætte bryster har fire til seks gange mere højere risiko til at få brystkræft [1]; 71% af brystkræftformen forekommer i tætte bryster [2], og op til 50% af brystkræftformer vil ikke blive fundet i ekstremt tætte bryster [3]. Der findes dokumentation til fordel for implementering af yderligere screeningsværktøjer i forbindelse med mammografi, såsom Automated Breast Ultrasound (ABUS). En europæisk screeningsundersøgelse påviste en relativ stigning på 57% i invasiv kræftdetektionsrate hos kvinder med tæt brystvæv, og når ABUS anvendes som et supplement til 2D-mammografi, findes flere brystkræft på et tidligere tidspunkt. ABUS er med succes implementeret i et forsøg på St. Görans Hospital i Sverige.

I det sidste årti er andre screenings- og diagnosticeringsværktøjer fremkommet sammen med 2D-mammografi. Et sådant screeningsværktøj, kendt som 3D-mammografi, tilbyder flere billeder af brystet, hvilket giver yderligere diagnostisk information. Undersøgelser i Europa viser, at 3D-mammografi kan påvise flere kræftformer end 2D-mammografi alene. Den højere detektionsgrad kan have en positiv indvirkning på kræftdiagnosen.

Et andet diagnostisk værktøj, Contrast Enhanced Spectral Mammography (CESM), bruger en dual energy-teknik, der muliggør visualisering af kontrastoptagelse i brystvævet. Dette muliggør billeddannelse af angiogenese-fænomenerne, der kan være forbundet med udvikling af en tumor i brystet. Det kan bruges som et supplement til et ikke-entydigt mammogram og kan hjælpe med at vurdere et område af brystet med kontrastoptagelse.

Multimodalitet metode for brystkræft screening

Multimodalitets metoden giver muligheder; og en tilpasningsvenlig screeningsmetode for den enkelte kvinde, vil være en potentiel fremtidig løsning og er i øjeblikket ved at blive undersøgt i flere kliniske forsøg (MyPEBS, BRAID-forsøg.

Der kræves også investeringer i forskning for at udvikle AI-kapaciteter til at hjælpe med at forbedre tidlig påvisning af brystkræft og forbedre radiologernes arbejdsgang.

  1. Gentile E and Wierinck L.: On breast cancer our work is far from over. EUObserver: 27 February 2018. https://euobserver.com/opinion/141126
  2. Wilczek, Leiland, et.al. Adding 3D Automated Breast Ultrasound to mammography screening in women with heterogeneously and extremely dense breasts. Eur J of Rad 2016; 85: 1554–1563
  3. Pattacini P, Nitrosi A, Rossi PG, et al: Digital Mammography versus Digital Mammography Plus Tomosynthesis for Breast Cancer Screening: The Reggio Emilia Tomosynthesis – Randomized Trial. Radiology 2018; 288: 2, 375-385